είμαι η ποίηση

Picture 013

“sky’s purple light” phot@rt by Aeglie

Γιῶργος Σαραντάρης: ἡ ποίηση εἶναι μιὰ οὐσία, ἀπαράλλαχτα ὅπως καὶ ἡ ζωή

Διοτίμα: ποίηση είναι κάθε αιτία που οδηγεί οτιδήποτε στην ύπαρξη από την ανυπαρξία

Βαλερύ: ποίηση είναι η γλώσσα όχι της αλήθειας αλλά της δημιουργίας

Κβαντική Θεωρία: το σύμπαν είναι ένα ποίημα που διαρκώς γράφεται

Γιούλη Αίγλη: το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: