Λoγ[ισμ]ος και Όνειρο

11 07 2013

” …έχοντας τη χάρη οδηγό μας … επάξια και ποιητικά θα μπορέσει ο άνθρωπος να κατοικήσει πάνω σε αυτήν εδώ τη γη … “

Ancient words, new poems

29 06 2013

Poem Elf

 

Seven people–or rather, six people and one group–sent me poems for the “Ultraconserved Words” challenge.  The prompt was to write a poem using ten or more words from a group of twenty-three words that some linguists believe have been in use since the end of the last ice age. Congratulations to all the participants!  Five of the seven poems centered around a mother figure, but besides that, the poems were different in form, tone and–even with a common core of words–diction. All of the words– I, we, thou, ye, who, this, that, what, mother, male/man, not, worm, bark, hand, ashes, fire, to give, to pull, to spit, to flow, and to hear–found a place in at least one of the poems, including ye and thou, not easy words to find use for in 2013.

 

Where to put poems based on words with ancient etymologies?   A dictionary…

View original post 530 more words
%d bloggers like this: